System rur paliwowych KPS Petrol Pipe System

System KPS Petrol Pipe System obejmuje szeroką gamę produktów wytwarzanych przez firmę Kungsors Plast Ab. To szwedzkie przedsiębiorstwo posiada ponad 25 letnie doświadczenie w produkcji rur i złączek z polietylenu na potrzeby przemysłu paliwowego

System KPS Petrol Pipe System jest nowoczesnym, całościowym rozwiązaniem służącym do przesyłu paliw płynnych w podziemnych instalacjach na stacjach paliw, uwzględniającym wymagania związane z ekologią, ekonomią oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gama produktów KPS jest stele poszerzana i rozwijana z myślą o dostosowaniu do coraz bardziej rosnących wymagań rynku. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma KPS oferuje wysoce konkurencyjne rozwiązania techniczne, których konstrukcja została opracowana z myślą wyeliminowaniu zagrożeń związanych z potencjalnymi wyciekami oraz elektrycznością statyczną. Szeroka gama produktów KPS gwarantuje, że każdy wykonawca technologii znajdzie najlepsze rozwiązania techniczne zarówno dla instalacji ssących, tłocznych, zlewowych, odsysania czy odbioru oparów – zawsze oferujemy produkt, któremu można zaufać.

System KPS Petrol Pipe System

System KPS Petrol Pipe System może być stosowany ze wszystkimi rodzajami paliw, w tym:
– benzynami
– olejami napędowymi
– mieszaninami etanolu i metanolu
– biopaliwami
– AdBlue

Oferowany przez KPS system ruru oparty jest na polietylenie i charakteryzuje się odpornością na ciśnienie rozrywające przekraczające 40 bar. A zatem biorąc pod uwagę fakt, że przeciętne ciśnienie robocze w instalacji paliwowej wynosi około 3,5 bara, system oferuje ponad dziesięciokrotny margines bezpieczeństwa.

Unikalna bariera zapobiegająca przenikaniu węglowodorów

Rury KPS posiadają unikalną budowę w której poszczególne warstwy połączone są ze sobą na poziomie molekularnym. Zastosowanie tej specjalnej technologii zapobiega przed rozwarstwianiem się poszczególnych warstw rury. Wynikiem tej technologii jest najskuteczniejsza na rynku bariera zapobiegająca przed przenikaniem węglowodorów na drodze dyfuzji przez ścianki rury. Dzięki temu w roku firma KPS Petrol Pipe System w roku 2005 otrzymała jako pierwsza firma na rynku aprobatę zgodną z EN 14125. System KPS posiada również aprobatę zgodną z wymaganiami UL 971.

Rury przewodzące KPS

Rury przewodzące KPS zostały opracowane specjalnie z myślą o zagrożeniach związanych z elektrycznością statyczną. Zagrożenia te coraz częściej dostrzegane są przez użytkowników systemów rurowych na stacjach paliw. Należy wspomnieć, że Rozporządzenie Ministra Gospodarki (poz. 2063) w paragrafie 115 wymaga, aby na stacji paliw były użyte technologie umożliwiające skuteczne odprowadzanie ładunków elektryczności statycznej. Rury KPS posiadają dodatkową warstwę umożliwiającą odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z rury, a w konsekwencji możliwość jej uziemienia. Właściwość ta pozwala to na wyeliminowanie zagrożeń związanych z indukowaniem się ładunków elektrostatycznych powstających podczas przepływu paliwa przez rurę. Dzięki temu eliminowane są zagrożenia związane z potencjalnym wybuchem i pożarem mogącym powstać w wyniku wyładowania (iskry) ładunku elektrostatycznego. Rury KPS spełniają warunki normy EN 13463-1, która określa podstawowe metody i wymagania w odniesieniu do projektowania, konstrukcji, testowania oraz oznaczania wyposażenia materiałów nieelektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Firma KPS jako pierwsza w historii uzyskała świadectwo ATEX dla produkowanego systemu rur z tworzywa sztucznego przyznane przez francuski instytut INERIS.

Rury podwójne KPS

Rury podwójne systemu KPS zostały opracowane z myślą o maksymalnej ochronie środowiska naturalnego. Dzięki zastosowaniu zewnętrznej rury osłonowej uzyskano szczelną przestrzeń międzypłasczową, która może być monitorowana pod kątem nieszczelności.

Technologia rur LPG KPS

Firma Corrimex posiada również w swojej ofercie system rur polietylenowych KPS dla instalacji LPG. Jest to kompletny system wraz ze złączkami, który pozwala na wykonanie pełnej instalacji LPG na stacji paliw. W instalacji tej nie korzystamy z muf zgrzewnych – każda nitka dla fazy ciekłej i gazowej wykonywana jest z jednego odcinka rury, dzięki czemu instalacja jest bezpieczna i niezawodna.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obsługa techniczna

Firma Corrimex oferuje doradztwo techniczne, wycenę technologii paliwowej, magazyn w Łomiankach-Kiełpinie oraz pomoc przy wyborze odpowiednich elementów systemu rurowego KPS.

* Gwarancja obowiązuje dla instalacji wykonanych przez Instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia wydane przez KPS oraz instalacji wykonanych zgodnie z wytycznymi KPS.