Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://corrimex.pl jest Corrimex Janusz Sałapatek, Stanisław Cwajda Sp. J. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 11, 05-092 Łomianki-Kiełpin, NIP 1180030752.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt osobisty w naszym biurze przy ul. Ogrodowej 11 w Łomiankach, bądź na adres email: info@corrimex.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  1. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  2. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  3. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w trzech celach:
 1. realizacji łączącej nas Umowy lub podjęcia działań celem zawarcia umowy
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane telefonicznie, elektronicznie w tym przez formularz kontaktowy
  2. wysyłania ofert handlowych oraz innych treści marketingowych i promocyjnych, zgodnie z udzieloną zgodą. Podstawą prawną tych działań jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
 1. Imię i Nazwisko
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu,
  3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego drogą elektroniczną.
 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 2. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Przechowywanie i usuwanie danych

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte z roboczych baz systemowych przed upływem trzydziestu dni.
 4. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z systemu.

Prawo do cofnięcia zgody

oraz: prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści przez nas przesyłane.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.
 5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych.