Systemy kontrolno-pomiarowe TLS firmy Gilbarco Veeder-Root posiadają wszystkie cechy stawiane najnowocześniejszym urządzeniom kontroli paliwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

W zależności od potrzeb Klienta, oferta systemów pomiarowych Gilbarco Veeder-Root zawiera cały zestaw systemów różniących się od siebie możliwościami oprogramowania (autokalibracja , rekoncyliacja – automatyczne bilansowanie, rodzaje raportów itd.), liczbą sond i czujników kontrolnych oraz opcjami wyposażenia (drukarka, klawiatura, wyświetlacz, przyłącza itd.).

Systemy kontrolno-pomiarowe Veeder-Root od najbardziej rozbudowanego do najprostszego dają pełną informację na temat ilości paliwa i wody w zbiorniku, przeliczają objętość paliwa w oparciu o korekcję temperatury oraz przekazują alarmy i ostrzeżenia.

Atesty:
Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie polskie atesty bezpieczeństwa i świadectwa legalizacji GUM.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZEŃ VEEDER ROOT
(aby zapoznać się ze szczegółami systemu kliknij na wybraną centralkę)
GŁÓWNE FUNKCJE SYSTEM KONTROLNO-POMIAROWY GILARCO VEEDER ROOT
Veeder- Root TLS 2 Veeder- Root TLS 300 Veeder- Root TLS 350 PLUS Veeder- Root TLS 350 R
TLS2-2A_03 TLS300 TLS350Plus tls350r
Inwentaryzacja komór zbiornika Max. 6 Max. 6 Max. 16 Max. 16
Wysokość/
objętość produktu
TAK TAK TAK TAK
Wysokość
objętość wody
TAK TAK TAK TAK
Pomiar temperatury
/przeliczenie 15 st. C.
TAK TAK TAK TAK
Komunikacja – RS 232, RS 485
– port szeregowy drukarki
– RS 232, RS 485
– TCP/IP, IFSF
– Modem wewn. (analog./GSM)
– RS 232, RS 485
– TCP/IP, IFSF
– Modem wewn. (analog./GSM)
– RS 232, RS 485
– TCP/IP, IFSF
– Modem wewn. (analog./GSM)
Kalibracja – Tabela litrażowa – Tabela litrażowa – Tabela litrażowa
– AccuChart
– Tabela litrażowa
– AccuChart
Wykrywanie wycieków – Statyczne – Statyczne i statystyczne (CSLD)
– Czujniki wycieków (5/8)
– Statyczne i statystyczne (CSLD)
– PLLD
– Czujniki wycieków (64)
– Statyczne i statystyczne (CSLD)
– PLLD
– Czujniki wycieków (64)
Rekoncyliacja Brak Brak HRM HRM, BIR i VA
Przekaźniki 2-input/output 2-input/output 32-output lub 16-input/output 32-output lub 16-input/output
Inne – Tylko zewn. drukarka
– Integracja POS/BOS
– Opcja ze zintegrowaną drukarką
– Wersja PC
– Opcja ze zintegrowaną drukarką
– Wersja PC
– Opcja ze zintegrowaną drukarką