W roku 2019/2020 firma Corrimex była dostawcą i wykonawcą technologii paliwowej na stacji paliw MPK w Łodzi. W naszym zakresie była koordynacja prac związanych z wykonaniem technologii paliwowej oraz dostaw elementów i urządzeń w zakresie jak niżej:

  • dostawa i montaż zbiorników paliwowych na stacji paliw
  • dostawa oraz wykonanie instalacji paliwowej. Zastosowany system rur KPS
  • dostawa i montaż studni Fibrelite
  • dostawa oraz montaż systemu pomiarowego Veeder Root
  • dostawa oraz montaż dystrybutorów paliwowych oraz systemu bezobsługowego wydawania paliw Hectronic

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zdjęciami

 

Dołowanie zbiorników w przygotowanym wykopie

 

Zbiorniki paliwowe przygotowane do dalszych prac

 

 

Szczelna studzienka monitoringowa Fibrelite

 

 

Dystrybutory wydawcze paliw Hectronic

 

Prośba o kontakt

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub usług?
A może sugestie, którymi chciałbyś się podzielić?
Jesteśmy do dyspozycji i czekamy na wiadomość!