W nowoczesnych dystrybutorach Tokheim serii Quantium *10 dostarczanych na stacje paliw w Polsce stosowane są przepływomierze TQM – Tokheim Quality Meter. Budowa podzespołu oparta jest na tradycyjnej  konstrukcji tłokowej, w istotny sposób zmodernizowanej, celem likwidacji istotnych wad związanych ze zmianą błędu pomiarowego w czasie eksploatacji (tzw. dryftem) oraz jego nieliniowością. Dodatkowo konstrukcja TQM charakteryzuje się odpornością na zanieczyszczenia produktu, stosowane dodatki uszlachetniające oraz nowe produkty, takie jak AdBlue. Można stwierdzić, iż to właśnie przepływomierz jest sercem każdego odmierzacza, a  jego dokładność jest kluczową kwestią zarówno dla właściciela,  jak i dla klienta stacji paliw.  Przepływomierz TQM, dzięki zastosowanym ultranowoczesnym technologiom, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników oraz zmieniającym się wymaganiom rynku.

Zmiana dokładności wydawania paliwa przez przepływomierz w czasie eksploatacji (tzw. dryft) to wymierne straty właściciela stacji paliw. Zastosowanie nowoczesnego przepływomierza TQM pozwala na wyeliminowanie błędu niemal do zera. Badania laboratoryjne i eksploatacyjne potwierdzają, iż podczas „planowanego czasu życia” dystrybutora, tj. przy wydaniu ok. 12 mln litrów paliwa, przepływomierz TQM wykazuje minimalną wartość dryftu na poziomie rzędu 0,1%. Oznacza to znaczne zmniejszenie ubytków bilansowych oraz w praktyce brak potrzeby regulacji i korekty błędu nawet przez cały okres użytkowania.  Uzyskane parametry techniczne dotyczące stabilności błędu pomiarowego TQM (niemal zerowy dryft oraz doskonała liniowość) są porównywalne jedynie z parametrami konkurencyjnych przepływomierzy śrubowych. Jednocześnie TQM, dzięki tradycyjnej konstrukcji tłokowej, pozbawiony jest istotnych wad rozwiązań śrubowych. W szczególności charakteryzuje go:

 • Niski koszt zakupu. TQM oferowany jest jako standardowe wyposażenie, bez dopłaty.
 • Odporność na zanieczyszczenia. Wystarczający jest standardowy filtr 90 mikronów, bez potrzeby stosowania kosztownych dodatkowych dokładnych filtrów.
 • Doskonała dokładność niezależnie od strumienia wydawanego paliwa, bez potrzeby stosowania złożonych i zawodnych algorytmów korekcyjnych.
 • Niska wrażliwość na lepkość produktu, jego temperaturę i inne cechy fizyczne. Fabryczna kalibracja pozwala na dowolne wydawanie benzyn lub olejów napędowych, bez potrzeby regulacji błędu przy zmianie produktu. Konkurujące w tej klasie dokładności przepływomierze śrubowe są bardzo wrażliwe na w/w parametry, a ich dokładność może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta.
 • Możliwość wykonywania napraw i regeneracji, przy znacznie niższych kosztach.

 

Zastosowanie przepływomierzy TQM oznacza wymierne oszczędności po stronie stacji paliw, liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Przeciętna stacja wydaje rocznie ok. 4 mln litrów paliw. Stabilność błędu pomiarowego wyższa zaledwie o 0,1 % (NB. dopuszczalny błąd określony przepisami wynosi 0,5 %)  oznacza ubytki bilansowe mniejsze o 4 tys. litrów (czyli równowartość znacznie ponad  20 tys. PLN rocznie). Dodatkowe znaczne oszczędności przyniesie brak konieczności wykonywania często stosowanych dodatkowych kalibracji przepływomierzy w okresach 6-12 miesięcznych celem kompensacji dryftu, a także wysoka niezawodność i niskie koszty serwisu.

overview-TQM-1
TQM-2
schemat
Meter-Testing
overviewTokheim-Dundee-0381

Podsumowując, przepływomierze TQM w dystrybutorach Tokheim to:

 • Jednakowa najwyższa dokładność przy róznych wydajnościach i zmianach parametrów fizycznych paliw
 • Minimalny dryft i maksymalna  liniowość błędu pomiarowego przez cały okres eksploatacji
 • Odporność na dodatki do paliw, biopaliwa, AdBlue
 • Możliwość zastosowania kompensacji temperaturowej (opcja)
 • Możliwość stosowania kalibracji elektronicznej (opcja)
 • Tradycyjna konstrukcja tłokowa, eliminująca istotne liczne wady rozwiązań śrubowych
 • Niskie koszty zakupu oraz bardzo duże oszczędności operacyjno-eksploatacyjne.

Unikalne i nowatorskie rozwiązania zastosowane w przepływomierzach TQM dowodzą istnienia ogromnego potencjału sprawdzonych, tradycyjnych konstrukcji w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz technologii materiałowej i produkcyjnej.

galleryTokheim-Dundee-447
galleryTokheim-Dundee-469